Pomagamy rodzinom

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer ipsum magna semper pretium egestas. Wisi pretium Morbi id vitae turpis Morbi Sed Curabitur eros Aenean. Sociis molestie felis porta Cras adipiscing non velit libero felis eu. Integer vitae dui eget dolor molestie adipiscing at id orci metus. Orci facilisis est semper et at congue Vestibulum convallis volutpat wisi.

czytaj całość »

Kontakt

Lubelskie Stowarzyszenie Rodzin
"Zdrowie Psychiczne"

ul. Gospodarcza 32
20-213 Lublin
tel. 665 664 846 (Małgorzata Kowalewska)

zdrowiepsychiczne@stowarzyszenie-lublin.pl

więcej »

Darczyńcy

Znajdź nas w sieci

twitt gg nk youtube rss feed

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 894, Dzisiaj: 98, Wczoraj: 122

Forum Psychiatrii Środowiskowej

21.10.2017

Forum Psychiatrii Środowiskowej

Forum Psychiatrii Środowiskowej

Program wstępny

23 listopada 2017 – warsztaty wprowadzające w tematykę Forum:

a. kompetencje przydatne w procesie poszukiwania pracy przez osoby po kryzysie psychicznym - godz. 17.00, Ośrodek Wsparcia SERCE, ul. Gospodarcza 32; uczestnicy: około 25 osób po kryzysie psychicznym; prowadzenie: dr hab. Hubert Kaszyński

b. praca z osobą po kryzysie psychicznym w procesie aktywizacji zawodowej – godz. 17.00, UMCS; uczestnicy: około 25 osób – pracowników uczelni i studentów

c. praca z osobą po kryzysie psychicznym w procesie aktywizacji zawodowej – godz. 17.00, Politechnika Lubelska; uczestnicy: około 25 osób – pracowników uczelni i studentów

Konferencja

-Miasto Lublin we współpracy z Lubelskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego. Partnerzy- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Politechnika Lubelska-

1. Tytuł: Praca w procesie zdrowienia osób po kryzysach psychicznych

2. Termin: 24 listopada 2017

3. Miejsce: Hotel Mercure, Lublin, al. Racławickie 12

4. Porządek obrad:

10.00 – oficjalne otwarcie

10.15 – wykład otwierający – Praca w procesie zdrowienia osób po kryzysach psychicznych - dr hab. Hubert Kaszyński, Kraków

10.45 – Leczenie a zdolność do pracy – wykład – dr hab. Hanna Karakuła-Juchnowicz, Lublin

11.00 – Leczenie a zdolność do pracy - panel (uczestnicy: osoba po kryzysie, członek rodziny, psychiatra, psycholog, terapeuta z ośrodka wsparcia)

11.45 – przerwa kawowa

12.15 – Orzecznictwo a praca – wykład – przedstawiciel ZUS

12.30 – Orzecznictwo a praca - panel (uczestnicy: osoba po kryzysie, członek rodziny, orzecznik ZUS, członek Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, pracownik PIP)

13.30 – Praca a zatrudnienie – wykład – dr hab. Paweł Bronowski, prof. APS, Warszawa

13.45 – Praca a zatrudnienie - panel (uczestnicy: osoba po kryzysie, członek rodziny, pośrednik pracy, pracownik firmy szkoleniowej, przedsiębiorca)

14.30 – podsumowanie obrad

15.00 – lunch.

Prowadzenie konferencji: dr n. med. Artur Kochański

24 listopada 2017 – seans filmowy – Chatka Żaka, godz. 16.30; po projekcji panel dyskusyjny – prowadzenie: dr hab. Andrzej Kapusta (uczestnicy: prof. Andrzej Czernikiewicz, osoba po kryzysie psychicznym, członek rodziny)

Tematy do dyskusji:

a. Praca jako fundament życia

b. Praca jako jeden z elementów zintegrowanego podejścia do leczenia i aktywizacji społecznej, potrzeba działań skoordynowanych

c. Praca jako cel i środek w procesie zdrowienia

d. Obowiązki pracownika i pracodawcy

e. Praca ale jaka?

f. Rola szkoleń w procesie aktywizacji zawodowej osób po kryzysach psychicznych

g. Chroniony czy otwarty rynek pracy?

h. Bariery w pracy i zatrudnieniu: zdrowotne, terapeutyczne (w tym instytucjonalne), prawne, społeczne.

i. Korzyści i zagrożenia z wiązane z pracą i zatrudnieniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi.


« powrót