Pomagamy rodzinom

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer ipsum magna semper pretium egestas. Wisi pretium Morbi id vitae turpis Morbi Sed Curabitur eros Aenean. Sociis molestie felis porta Cras adipiscing non velit libero felis eu. Integer vitae dui eget dolor molestie adipiscing at id orci metus. Orci facilisis est semper et at congue Vestibulum convallis volutpat wisi.

czytaj całość »

Kontakt

Lubelskie Stowarzyszenie Rodzin
"Zdrowie Psychiczne"

ul. Gospodarcza 32
20-213 Lublin
tel. 665 664 846 (Małgorzata Kowalewska)

zdrowiepsychiczne@stowarzyszenie-lublin.pl

więcej »

Darczyńcy

Znajdź nas w sieci

twitt gg nk youtube rss feed

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 1746, Dzisiaj: 51, Wczoraj: 202

„ZASADY PRZYGOTOWANIA PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.2.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ”

12.07.2015

„ZASADY PRZYGOTOWANIA PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.2.2

PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ”

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z o.o. zaprasza do udziału w szkoleniu pt.

„ZASADY PRZYGOTOWANIA PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.2.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ”

Szkolenie odbędzie się w dniu 20 lipca 2015 r. w Lublinie, ul. Rynek 7

CEL SZKOLENIA

Przygotowanie do składania wniosków w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER

OSOBA PROWADZĄCA ZAJĘCIA:

Marek Świć – Specjalista z zakresu zarządzania projektami, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Ekspert wpisany na listę Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Szczegółowe informacje nt. szkolenia wraz z formularzem zgłoszeniowym przesyłamy w załączeniu

W przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji

Pozdrawiam, Agnieszka Rosa-Zdolska Agencja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z .o.o. ul. Rynek 7 20-111 Lublin tel. 81 528 53 33 /81 528 53 24 fax: 81 528 53 30 e-mail: szkolenia@arsg.lublin.pl

ZASADY PRZYGOTOWANIA PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.2.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PROWADZĄCY: Marek ŚWIĆ – Prawnik (Wydział Prawa i Administracji UMCS), specjalista z zakresu zarządzania projektami, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada ponad 18 letnie doświadczenie trenerskie. Trener na szkoleniach horyzontalnych „Regulacje unijne, dokumenty strategiczne i programowe oraz logika i zasady programowania, system wdrażania i system instytucjonalny w latach 2014-2020” dla pracowników Instytucji Zarządzających i konsultantów PIFE na zlecenie MIR, trener na szkoleniach horyzontalnych „Wdrażanie funduszy europejskich w latach 2007-2013” dla pracowników wszystkich Instytucji Pośredniczących i Pośredniczących II stopnia realizowanych na zlecenie MRR, prowadził szkolenia z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn, warsztaty dla członów Komisji Oceny Projektów, trener Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego, trener w Regionalnych Ośrodkach Europejskiego Funduszu Społecznego, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Oceny Projektów. Ekspert wpisany na listę Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Przygotowywał opinie do wniosków PO KL w procesie oceny KOP, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. CEL SZKOLENIA: Przygotowanie do składania wniosków w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER. UCZESTNICY SZKOLENIA: Pracownicy potencjalnych beneficjentów odpowiedzialni za przygotowanie wniosków o dofinansowanie w ramach PO WER. METODA REALIZACJI SZKOLENIA: Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu w oparciu o prezentację multimedialną oraz praktyczne warsztaty. Prowadzona jest dyskusja moderowana, wymiana doświadczeń i studium przypadków. TERMIN: 20 lipca 2015 r. w godzinach od 9.00 do 16.00 MIEJSCE: Lublin, ul. Rynek 7, sala szkoleniowa III piętro PROGRAM SZKOLENIA (8 godzin) 1. Przygotowanie projektu (1 godzina)  Logika projektowa  Budowanie projektu  Zmiany w stosunku do perspektywy finansowej 2007-2013 2. Poddziałanie 1.2.2. PO WER (2 godziny)  Najważniejsze zapisy dokumentacji konkursowej  Uprawnieni beneficjenci  Typy projektów  Grupa docelowa 3. Wniosek o dofinansowanie (2 godziny)  Opis projektu  Sposób realizacji oraz potencjał i doświadczenie  Budżet projektu  Harmonogram 4. System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (1 godzina)  Założenie konta  Wypełnianie wniosku o dofinansowanie  Walidacji i przesłanie wniosku od IOK 5. Zasady oceny projektów (1 godzina)  Kryteria formalne  Kryteria merytoryczne  Kryteria premiujące  Negocjacje 6. Umowa o dofinansowanie (1 godzina)  Obowiązki beneficjenta  Zmiany w stosunku do perspektywy finansowej KOSZT SZKOLENIA:  290 zł + 23 % VAT w przypadku zgłoszenia jednej osoby na szkolenie  250 zł + 23 % VAT dla drugiej i każdej następnej osoby zgłoszonej na szkolenie (w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych szkolenie jest zwolnione z podatku VAT pod warunkiem dołączenia stosownego oświadczenia) Cena zawiera  Uczestnictwo w szkoleniu  Materiały dydaktyczne  Materiały piśmiennicze – notatnik, długopis  Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, zgodne ze wzorem MEN  Wyżywienie (obiad, serwis kawowy)  Stała opieka ze strony organizatora szkolenia FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do dnia 15 lipca 2015 r. i odesłać na numer faksu 081 528 53 30 lub scan na adres e-mail: szkolenia@arsg.lublin.pl. Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w szkoleniu. KONTAKT: Agencja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z o.o. Ul. Rynek 7, 20-111 Lublin Tel: 81 528 53 33, 81 528 53 24 Fax: 81 528 53 30, 81 528 53 03 e-mail: szkolenia@arsg.lublin.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam uczestnictwo w szkoleniu: ZASADY PRZYGOTOWANIA PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.2.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ W terminie: 20 lipca 2015 Nazwa instytucji Adres NIP Tel. Fax E-mail Imię i nazwisko uczestnika Osoba do kontaktu …………………………………………………………………… imię i nazwisko telefon Oświadczam niniejszym, że udział w szkoleniu pracownika/pracowników naszej instytucji w całości zostanie zapłacony ze środków publicznych.* …………………….……………………….. Data podpis i pieczęć osoby uprawnionej *niepotrzebne skreślić


« powrót